fredag 25 september 2015

Program för 15-16 oktober 2015


Välkommen till Pax Baltica 15-16 oktober!
Offentliga föreläsningar klockan 13-17 i Konserthusteatern 15 oktober.
Föranmälan till seminariet på Kungsholms Fort 16 oktober kan tyvärr inte längre göras.

The lectures at Konserthuset will be simultaneously translated

”KRIGET OM SANNINGEN”

Årets Pax Baltica ska handla om hur information används för att ta makten över agendan i en konflikt.

15 oktober

10.00
Presskonferens på landshövdingens residens på Vallgatan.

11.30
Lunch för föranmälda och speciellt inbjudna. Plats meddelas efter 8 oktober.


13.00- 17.00 Öppna föreläsningar på Konserthusteatern

13.00
Wieslaw Tarka, Polens ambassadör i Sverige

13.10
Stefan Ring, generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen (AFF)

13.20

Kerstin Årmann, ansvarig utgivare för Blekinge Läns Tidning om dagens tema

13.30  
Gudrun Persson, forskare vid Försvarets forskningsinstitut (FOI)

14.00 
Eric Povel, informationschef vid Nato

14.30
Kaffe

15.00  
Witold Rodkiewicz, Polish Center for Eastern Studies

15.30  
Maria Persson Löfgren, Sveriges Radios korrespondent i Moskva

16.00
Frågestund och paneldiskussion

17.00
Föreläsningarna slut

17.30
Transport till Kungsholms Fort för föranmälda och särskilt inbjudna

19.00
Middag på Kungsholms Fort.

22.00
Transport till Karlskrona, Kungsbron för de som inte bor på Kungsholms Fort


16 oktober

07.10
Transport från Kungsbron till Kungsholms Fort för seminariedeltagare som ej sover på Kungsholms Fort

07.15 - 08.00
Frukost i matsalen

08.00
Fördelning i diskussionsgrupper.

09.45
Kaffe i matsalen

11.30
Lunch i matsalen

12.45
Summering av diskussionerna och kaffe

14.00
Transport tillbaka till Kungsbron


Arrangörer: Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Barometern-OT, Blekinge Läns Tidning, Borås Tidning, Karlskrona kommun, Kristianstadsbladet, Litorina folkhögskola, Länsstyrelsen Blekinge, Marinbasen, Smålandsposten, Sparbanksstiftelsen Kronan.


onsdag 23 september 2015

Ramavtal mellan Sverige och Polen


Årets Pax Baltica har haft tur med programmet tycker vi. Glädjande nog kommer tre av våra talare från Polen, dels från Warszawa men också från Polens ambassad i Stockholm. Det bestämdes långt innan försvarsminister Peter Hultqvist i mitten av september reste till Warszawa för att underteckna ett samarbetsavtal med Polen och dess försvarsminister Tomasz Siemoniak.

- Polen är i dag en av de mest inflytelserika aktörerna i Europa. Våra länder har ett brett bilateralt samarbete inom många områden och regeringens ambition är att fortsätta att utveckla detta. Ramavtalet är ett välkommet steg i syfte att stärka vårt samarbete på försvarsområdet. Ett närmare försvarssamarbete mellan Sverige och Polen bidrar också till att stärka säkerheten i Östersjöregionen, sa Peter Hultqvist efter undertecknandet.

Läs mer om ramavtalet mellan Sverige och Polen här.

fredag 18 september 2015

Lyssna på ambassadören!

Vid försvarsminister Peter Hultqvists besök i Warszawa i veckan framkom det att Sverige söker försvarssamarbete med Polen. (SvD 14/9-2015)

15-16 oktober kommer Polens ambassadör till Karlskrona, till Pax Baltica. Kom och lyssna på honom i konserthuset!

Föranmäl dig till Pax Baltica här på bloggen och kom med till Kungsholmen den 16 oktober!
 

torsdag 17 september 2015

15 oktober och Pax Baltica närmar sig!
Kom och lyssna på föredrag från Wieslaw Tarka, Gudrun Persson, Eric Povel, Witold Rodkiewicz och Maria Persson Löfgren som alla talar om huvudtemat; Kriget om Sanningen.


onsdag 9 september 2015

Nu kan du anmäla dig till Pax Baltica!

Den 15 oktober arrangerar Pax Baltica öppna föreläsningar på Konserthuset i Karlskrona under temat "Kriget om sanningen" (Mer om temat här.) Våra eminenta föreläsare hittar du här. Dit behöver du inte anmäla dig - hjärtligt välkommen klockan 13.00!

Vill du däremot vara med på Pax Balticas seminariedag på Kungsholmen den 16 oktober, måste du anmäla dig via detta formulär

Kostnaden är 700 kronor. Det inkluderar:
*Landshövdingens lunch den 15 oktober
*Middag på kvällen på Kungsholms Fort
*Övernattning på Kungsholmen (logement) och transporter.

Deltagandet är begränsat till 50 personer.
Definitiv plats för landshövdingens lunch meddelas via e-post till deltagare efter att anmälningstiden har gått ut.
Avfärd till Kungsholms fort sker efter föreläsningens slut den 15 oktober.
Hemfärd från Kungsholmen till Karlskrona för "ej övernattande" sker kl.22

Den 16 oktober delar vi in oss i grupper på Kungsholmen för att diskutera på olika teman kring ”Kriget om sanningen”.

Anmälningsavgiften insätts på Allmänna Försvarsföreningens plusgiro plusgirokonto 12711-8 senast den 8 oktober 2015. OBS! Uppge namn!

tisdag 8 september 2015

Kriget om Sanningen - Pax Baltica 15-16 oktober i Karlskrona

Spänningarna ökar i vårt närområde. Kriget i östra Ukraina har aktualiserat frågan om hur information och desinformation används i propagandasyfte, och hur bilden av en händelse kan bli lika viktig som själva händelsen.  

I år har vi därför valt Kriget om sanningen som tema.
   
Våra föreläsare i år: 
WIESLAW TARKA, Polens ambassadör i Sverige
GUDRUN PERSSON, Forskare vid FOI och flitigt anlitad av svenska medier som analytiker av utvecklingen på Krim och i Ryssland 
ERIC POVEL, Nato 
WITOLD RODKIEWICZ, Rysslandsexpert vid Polish Center for Eastern Studies (OSW)
MARIA PERSSON LÖFGREN, utrikeskorrespondent i Moskva för Sveriges Radio


Moderator är Stefan Ring, Allmänna Försvarsföreningens generalsekreterare och expertkommentator i radio och på tv om svenska militära insatser i världen.  

Föreläsningarna i Konserthuset inleds klockan 13.00 - de är öppna för alla och gratis.

Inom kort kommer du kunna anmäla dig på den här bloggen till de säkerhetspolitiska diskussionerna på Kungsholmen, 16 oktober.


Varmt välkommen!
Arbetsgruppen för Pax Baltica