onsdag 10 december 2008

Mötet 8 december!

AFF
Projektgrupp
Sammanträde 2008 12 08

Närvarande:
Birger Werner, Erik Hjertén, Tom Ohlsson, Inga-Lena Fischer, Sylvia Asklöf, Fortell Lars Emmelin, Andrei Matveyeu

Delar av projektgruppen avtackade Ingegerd Wärnersson förra måndagen.
Mycket uppskattat och Ingegerd framför sitt tack till alla i projektgruppen.

Flertalet tackbrev till föreläsarna på PB 08 har gått ut. (...)

Vårt sammanträde med Agrita Martinsone på Litorna resulterade i att gruppen
utökats med två nya medlemmar; Andrei Matveyeu och Erik Hjertén. Båda
arbetar inom Litorinas östersjöprofil. Andrei och Erik hälsas välkomna till gruppen.

Eftersom Tore Almlöf inte var närvarande blev det ingen rapport om dagsläget
i planeringen av Östersjöveckan.

Fortsatte diskussionen om innehåller i PB 09;
Lars refererade till en artikel i New Statesman där man hävdade att ” The Impire returns”, att Rysslands uppvisar en ökande nationalism. Situationen i Ryssland är förstås avgörande för situationen i östersjöområdet. En betraktelse över detta ämne kunde ha sin plats på PB, särskilt utifrån de säkerhetspolitiska implikationerna.

En annan fråga är vad som hänt med den entusiastisk ”östersjöanda” som fanns i slutet av 1980-talet. Finns den kvar? Ser den olika ut i de baltiska länderna? Lever entusiasmen för östersjöområdet hos dagens svenska politiker?.

Ovanstående, den ökande ryska nationalismen och den allmänna attityden, ”mentaliteten” till östersjöområdet och östersjösamarbetet, bestämdes bli två ämnesområden som vi preliminärt fokuserar på. Det är viktigt att frågorna blir belysta från olika håll

Det är viktigt att unga människor får en röst på PB 09. Inom organisationen Youth Baltic Board finns två blekingska ungdomar: Emilia Lilja och Viktor Löfgren. Vi bör kontakta dessa.

Fortsatt kontaktarbete;

Lars talar med Alec Scherp om tänkbara föreläsare om miljö- och energifrågorna i ett säkerhetspolitiska perspektiv. Andra namn som nämndes var Håkan Syrén,
Trevor Gunn och Håkan Juholt UI kontaktas om tänkbara föreläsare om den ryska utvecklingen. Tom kontaktar Peter Althini om hans kontakter i ryska media.


Bryggmötet 2009.

Vi undersöker möjligheten att träffa Kjell Albin Abrahamsson i Gdansk vecka 13 eller 14 för en fortsatt diskussion. Projektgruppen, möjligen förstärkt men ytterligare
några personer reser. AFF bestrider resekostnaderna.

Birger vill att vi går igenom det preliminära körschemat och föreslår kompletteringar.

Tom och Birger ser till att sändlistorna dateras upp och kompletteras.

Dagens möte var det sista före jul. Alla önskade varandra goda helger.

Nästa möte tisdagen den 27 januari kl. 10.00 på Länsstyrelsen


Tom Ohlsson

måndag 8 december 2008

Det är svårt att bortse från Ryssland...

Idag har vi haft möte igen i gruppen, det sista innan jul.
Närvarande var Inga-Lena Fischer, Birger Werner, Tom Ohlsson, Lars Emmelin och Sylvia Asklöf Fortell. Dessutom hade vi besök av Andrei Matveyeu och Erik Hjertén, båda från Litorina Folkhögskola.

Den huvudsakliga diskussionen fortsätter att handla om avgränsning och ämnesval. Hur vi än vänder och vrider på frågan inser vi att vi inte kunna bortse ifrån den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ryssland. I vilken utsträckning har Östersjöandan påverkats av den?

Nu har vi fått uppgift att ta tag i ett antal personer som kan fungera som föreläsare - gärna nya ansikten.

(När jag surfade på nätet hittade jag deltagare från Pax Baltica Teenager Symposium 1999-2000. Kanske något att leta vidare efter.)

Sylvia Asklöf Fortell

torsdag 4 december 2008

Utdrag ur mötesanteckningar 2008 12 01

AFF
Projektgrupp
Sammanträde 2008 12 01

Närvarande: Inga-Lena Fischer, Tom Ohlsson, Birger Werner, Agrita Martinsone, Sylvia Asklöf Fortell

Diskuterades olika aspekter på innehåller i Pax Baltica 2009. Det fanns en samstämmighet kring att inte låta ämnena spreta utan att föreläsningarna koncentreras på någon eller ett fåtal frågor. Årets PB, som tog upp en enda fråga, gav goda erfarenheter.

Vi var också ense om att inriktningen på föredragen mycket väl kan gälla ”mjuka” frågor; vilka förhoppningar och politiska ambitioner fanns i Östersjöområdet för 20 år sedan och i vilken mån har dessa uppfyllts?, vilka mentaliteter fanns för 20 år sedan och vilka finns nu? Har det svenska intresset svalnat? Uppfattar de baltiska staterna sig som nordiska stater eller har man där andra kontaktytor? Vilken effekt har EU-inträdet haft?

(...)

Litorina Folkhögskola är intresserad av att delta i planeringen med personal från sin ”Östersjöprofil” Agritas kontaktnät och kunskaper om Baltikum kommer också att vara värdefullt framöver. Litorinas hemsida kan användas. Andrej och Erik Hjertén från Litorina folhögskola kallas till vårt nästa sammanträde.

Nästa sammanträde måndagen den 8 december kl. 10.00 på Länsstyrelsen.

Tom Ohlsson

onsdag 3 december 2008

Dags att sovra

I måndags, 1 december, var några av oss ur arbetsgruppen (Tom, Birger, Inga-Lena och Sylvia) ute hos Agrita Martinsone, rektor på Litorina Folkhögskola, för att prata Pax Baltica 2009.

Eftersom Agrita som honorärkonsul för Lettland har ett fantastiskt kontaktnät både i Baltikum och här i Sverige diskuterade vi tänkbara föreläsare, helst nya namn, som kan vara spännande att lyssna till.

Dels sovrade vi lite i nästa års tema. Vi är inställda på att det ska handla om Östersjösamarbetet och var det blev av, men det gäller att hitta ett mer specifikt ämne och inte minst en bra rubrik.

Vi helst vill försöka hålla det lika avgränsat som i år, om gasledningen.

Sylvia Asklöf Fortell

Allmänna frågor

Senast uppdaterad 26/8-2011:

Vad är Pax Baltica?
Ett seminarium om Östersjöfrågor ur ett politiskt och kulturellt perspektiv. Det hålls varje höst i Karlskrona. 2009 fyllde det 20 år - jämngammalt med Berlinmurens fall. Läs mer här om dess spännande historia!

Vad är detta för sida?
På den här bloggen kan du följa arbetet med Pax Baltica. Här kan du också läsa pressklipp samt titta på relaterat material från You Tube.

Vilka är ni?
I arbetsgruppen för Pax Baltica ingår personer bland annat från försvar, högskola, kommun, länsstyrelse och press. Målet är att varje höst inbjuda allmänheten att under ett par dagar diskutera aktuella frågor ur ett Östersjöperspektiv.
I arbetsgruppen för Pax Baltica ingår Birger Werner, Tom Ohlsson, Inga-Lena Fischer, Lars Emmelin, Tore Almlöf, Ulf Kjellgren och Sylvia Asklöf Fortell.

Är seminariet öppet för alla?
Seminariet är vanligen uppdelat på en del öppen för allmänheten, med föreläsningar och diskussioner. En del av Pax Baltica är enbart för specialinbjudna gäster.

När hålls Pax Baltica 2011?
19-20 oktober

Hur når jag er?
Maila till paxbaltica@gmail.com Eller ring till Birger Werner eller Tom Olsson i arbetsgruppen. Telefonnummer finner du i högerspalten.

Hur hittar jag ett specifikt ord eller inlägg på bloggen?
Det finns en sökfunktion i högerspalten.


9 november 1989

Berlin Bornholmer Strasse 1989

BBC om Berlinmurens fall

tisdag 2 december 2008

Karlskrona på You Tube: Miljöbilder

Karlskrona på You Tube: BTH och Telecom City

Pax Baltica 2008

Med Rysslands återkomst på den världspolitiska arenan har utvecklingen kring vårt gemensamma innanhav blivit viktigare än på mycket länge. Inte minst gäller det den gasledning som i detta nu planeras att dras från Ryssland till Tyskland i ett samarbete länderna emellan.

Den svenska debatten om gasledningen förs och har förts nästan enbart utifrån miljöperspektiv. I andra berörda länder förs en bredare debatt med olika historiska, ekonomiska, miljö- och säkerhetspolitiska aspekter.

Därför valde vi att lägga tonvikten vid gasledningen vid 2008 års seminarium.

Nordstream medverkade, liksom riksdagsledamöterna Carl B Hamilton (fp) och Kerstin Lundgren (c). Greenpeace deltog också. Moderator var Kjell Albin Abrahamsson.

Seminariet blev välbesökt, med 150 deltagare.

Program för Pax Baltica, 16 oktober 2008, Chapmanskolans aula:

13.00 välkomstanförande av Ingegerd Wärnersson, ordförande Allmänna Försvarsföreningen
13.15 Dan Svanell, Nordstream: "Gasledningen genom Östersjön"
13.45 Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp): "Gasledningen - både säkerhetspolitik och miljö"
14.15 paus
14.45 Staffan Danielsson Greenpeace: "Gasledningen, fisket och havsmiljön i Östersjön"
15.15 Kerstin Lundgren, riksdagsledamot (c): "Gasledningen ur ett EU-perspektiv"
15.45 Paneldebatt och frågestund
17.00 Seminariet avslutas

måndag 1 december 2008

Vad är Pax Baltica?

Pax Baltica brukar vara ett tvådagarsarrangemang på hösten. Det fyllde 20 år 2009 och startades alltså under det händelserika 1989.

Pax Baltica hette ursprungligen Kungsholmsseminariet, eftersom det hölls på Kungsholmen i Karlskrona. Föredragkvällar ordnades inom ramen för AFF (Allmänna Försvarsföreningen) runt om i länet, där kommuner och hemvärn hade en mycket mera omfattande verksamhet på risk- och säkerhetsområdet.

Till Kungsholmseminariet kom de främsta inom säkerhetspolitiken, exempelvis ordföranden i försvarsberedningen - liksom Stefan Hedlund, ekonom med specialitet Ryssland, numera professor i Uppsala och Kristian Gerner, rysk och centraleuropeisk historia, numera professor i Lund, Jakub Swiecicki, Utrikepolitiska Institutet och bror med den dåvarande polske finansministern.

Grundtanken med dessa seminarier var att låta alla som var engagerade i Sovjet/Ryssland och Östeuropa, professionellt eller som beslutsfattare, mediamänniskor och militärer på hög nivå skulle mötas och diskutera fritt utan att bli citerade eller att det fördes några protokoll.

Det öppna samtalet var grunden för Kungsholmsseminarierna /Pax Baltica. Så småningom kom också näringslivet med, exempelvis säkerhetsanalytiker från Saab.

Från 1993 fick seminariet det definitiva namnet Pax Baltica.

Under några år framåt delades Pax Baltica-priset på 50 000 kronor ut. Pristagare har varit till exempel litauiske presidenten Algirdas Brazauskas, polske presidenten Lech Walesa, ABB:s Percy Barnevik - som omedelbart skänkte priset till ett Pax Baltica för ungdomar - och så Marion Gräfin Dönhoff, legendarisk tyska.

Andra gäster har varit den ryska oppositionens förgrundsgestalter som Gregorij Javlinskij, ledare för det liberala Jabloko. Elisabet Rehn har närvarat likskom Arkadij Vaksberg, känd rysk dissident, ministrar, författare, politiker, akademiker, kända journalister som Kjell Albin Abrahamson och Elisabet Hedborg.

Under många år arrangerades också de så kallade Chapmanföreläsningarna kring Östersjöfrågor en gång i månaden, fyra på hösten och fyra på våren.