tisdag 25 juni 2013

Pax Baltica 2013, Programmet.

Program för 2013 års Pax Baltica
Program för Pax Baltica 16 och 17 oktober 2013 med fokus på "NATO: talar vi samma språk?"

Föreläsningarna den 16 oktober, i konserthuset, är gratis och öppet för alla.
Till övriga aktiviteter måste man föranmäla sig.  
OBS! Programmet är preliminärt och kommer att uppdateras!

16 oktober 
11.15 Lunch på Residenset för särskilt anmälda och inbjudna.

13.00-17.00 Offentliga föreläsningarna i Konserthusteatern.

13.00 Landshövding Berit Andnor Bylund. Välkomsthälsning.

13.05 Moderatorn inleder.

13.15 Föreläsare 1

13.55 Föreläsare 2

14.35 Kaffe.

15.00 Föreläsare 3

15.40 Föreläsare 4

16.20 Frågestund

16.55 Avslutning

17.00 Föreläsningarna slut.

17.30 Transport till Kungsholmen för seminariedeltagare och särskilt inbjudna. Avfärd från Kungsbron.

18.15 Middag på Kungsholmen.

22.00 Transport till Karlskrona för ej övernattande.

17 oktober. För närvaro på Kungsholms fort krävs föranmaälan.

07.10 Transport till Kungsholmen för seminariedeltagare som ej har övernattat. Avfärd från Kungsbron

07.15 Frukost i matsalen för samtliga.

08.00 Genomgång och fördelning till seminariegrupper.

09.45 Kaffe i matsalen.

11.15 Lunch i matsalen.

12.10 Samling för kort rundvandring på Kungsholms fort.

12.45 Redovisning av diskussionerna i seminariegrupperna (kaffe).

13.30 Återtransport till Karlskrona. Pax Baltica 2013 slut.