tisdag 24 februari 2009

Bryggmötet bestämt, dags att sprida info

AFF
Projektgrupp Pax Baltica 2009 02 19

Närvarande:
Birger Werner
Ulf Kjellgren
Erik Hjertén
Tore Almlöf
Andreij Matveyev
Tom Ohlsson

Polenresan 5-7 april

Kjell Albin Abrahamsson har bokat 6 april. Stefan Hedlund har dessvärre tackat nej. Gärna en komplettering med lämplig person från Baltikum. Vi ber Erik och Andreij tala med Agrita om lämpliga namn. Birger kontaktar och bjuder in Kristian Gerner,

Insamling av e-postadresser, information om vår blogg och tidig info om Pax Baltixa-09 gör vi genom ett utskick med post till de som bjöds in till förra årets PB. Adresserna finns på Föreningshuset i Stockholm som sköter utskicket.Tom processar text och bild på utskicket med Inga-Lena och Silvia.

Birger redovisar ekonomin inför PB 09.

Sparresalen stängd för reparation. Lokalanvändningen samordnas med andra aktörer under Östersjöveckan.

Lars Fredén har ännu inte svarat på inbjudan.

Nästa möte onsdagen den 4 mars kl. 10.00 på Länsstyrelsen.

Tom Ohlsson

fredag 6 februari 2009

Sammanträde 5 februari, preliminärt program

AFF
Projektgrupp
Sammanträde 2009 01 05

Närvarande
Birger Werner
Ulf Kjellgren
Anrdei Matveyeu
Tom Ohlsson
Sylvia Asklöf Fortell
Eva Dahlberg

Eva Dahlberg, projektledare för kommunens Östersjövecka, hälsades välkommen till projektgruppen. Eva presenterade ett förstautkast till veckans innehåll.

Utkastet diskuterades. Förslaget framfördes att få in en starkare kulturbetoning; kanske bjuda in författare, kanske en del av stadsbibliotekets 50 årsjubileum; tala
med Bengt Saltö, som arbetat med kollegorna i Baltikum.

Dessutom efterlystes Marinbasen och Kustbevakningen i programmet. Kort diskussion om marknadsföring och information på nätet. En samordning av de olika arrangörernas hemsidor är viktig.

Inbjudan till Pax Baltica görs av varje arrangör utifrån sina sändlistor. (En
samordning blir nödvändig för att undvika dubbelutskick!!)
I bästa fall kan en första information om höstens konferens kan gå ut i mars.

Diskuterades dispositionen av 15 – 16 oktober för Pax Baltica:

Torsdagen den 15 oktober, preliminära tider
10.30 Presskonferens
12.0 Lunch
13.00 –
17.00 4 föreläsningar a 30-40 minuter
19.00 Kvällsaktiviteter

Fredagen den 16 oktober

06.50- Avfärd till Kungsholmen
Seminarier på Kungsholmen i 6 grupper
16.0 Återfärd till Karlskrona

(...)

Tom kontaktar Lars Peter Fredén med förfrågan om föredrag på Pax Baltica.

Boddy Peterson, (som dök upp för att äta lunch) informerade om att Lars Göran
Karlsson och Börje Ljunggren kommer till Chapmanskolan den 24 mars och
talar om ”Kommunismens brott under 1900-talet” samt om ”Kinas moderna historia”
Föredragen början kl. 08.30.

Nästa möte den 19 februari kl. 09.00 på Länsstyrelsen

Tom Ohlsson

söndag 1 februari 2009

Mötet 27 januari, anteckningar

AFF
Projektgrupp
Sammanträde 2009 01 27¨

Närvarande

Tore Almlöf
Ulf Kjellgren
Sylvia Asklöf Fortell
Andrei Matveyeu
Inga Lena Fischer
Erik Hjertén
Tom Ohlson

Diskuterades än en gång rubriken och innehållet i PB 09. Ense om att begränsa antalet teman. En analys av utvecklingen av den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet har stor aktualitet. Men även detta tema måste snävas in och preciseras.


Bryggmöte våren 2009

Målsättningen med Bryggmötet är att fastställa en rubrik på PB 09 samt detaljplanera föredrag under dag 1 samt diskussionen dag 2.
En konferens på Polenfärjan ansågs lämplig. Till resan inbjuds arbetsgruppen, Kjell Albin Abrahamsson, Kristian Gerner samt en lämplig företrädare från FOI och/eller UI.

Olika datum diskuterades med slutgiltiga förslag den 29 – 31 mars alternativt 5 – 7 april. Sylvia kontaktar Kjell Albin om datum.

Diskuterades tänkbara föreläsare till PB 09. Allan Widman (fp) ( Inga Lena har kontaktat och fått positivt gensvar). Urban Ahlin (s) ( Inga Lena har kontaktat och positivt gensvar )
Wilhelm Konnander, FOI (...)

Lars Peter Fredén, UD, som skrivit om perioden 89 – 91 i Baltikum. Cecilia Malmström, EU-minister. (ILF kontaktar )
Någon representant från de baltiska staterna
Ingvar Carlsson, f.d. statsminister ( vi ber att Ingegerd Wärnersson skriver)

Tore rapporterade från kommunens arbete med Östersjöveckan. Eva Dahlberg projektledare och ett antal aktiviteter har diskuterats;

BTH-föreläsningar och seminarier, Ungdomsfestival, Marinmuseum och gymnasieskolan planerar en aktivitet ” Östersjön och framtidens Europa, Idrottsutbyte, Vänortsutbyte, Resemässa, Musik och Konst.

Nästa sammanträde torsdagen den 5 februari kl. 09 00 å Länsstyrelsen

Tom Ohlsson