onsdag 9 september 2015

Nu kan du anmäla dig till Pax Baltica!

Den 15 oktober arrangerar Pax Baltica öppna föreläsningar på Konserthuset i Karlskrona under temat "Kriget om sanningen" (Mer om temat här.) Våra eminenta föreläsare hittar du här. Dit behöver du inte anmäla dig - hjärtligt välkommen klockan 13.00!

Vill du däremot vara med på Pax Balticas seminariedag på Kungsholmen den 16 oktober, måste du anmäla dig via detta formulär

Kostnaden är 700 kronor. Det inkluderar:
*Landshövdingens lunch den 15 oktober
*Middag på kvällen på Kungsholms Fort
*Övernattning på Kungsholmen (logement) och transporter.

Deltagandet är begränsat till 50 personer.
Definitiv plats för landshövdingens lunch meddelas via e-post till deltagare efter att anmälningstiden har gått ut.
Avfärd till Kungsholms fort sker efter föreläsningens slut den 15 oktober.
Hemfärd från Kungsholmen till Karlskrona för "ej övernattande" sker kl.22

Den 16 oktober delar vi in oss i grupper på Kungsholmen för att diskutera på olika teman kring ”Kriget om sanningen”.

Anmälningsavgiften insätts på Allmänna Försvarsföreningens plusgiro plusgirokonto 12711-8 senast den 8 oktober 2015. OBS! Uppge namn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej! Välkommen att kommentera! Uppge gärna ditt namn!