söndag 13 oktober 2013

Välkomna till konserthuset i Karlskrona på onsdag 16/10

Anmälningstiden till torsdagens Pax Baltica 2013 har gått ut.

Men föreläsningarna på onsdag (16/10) i Konserthuset i Karlskrona är öppna för alla och gratis! De börjar klockan 13.00 och slutar 17.00.

Varmt välkomna dit!

Här finns programmet till onsdagens evenemang!

Här finns lite mer om årets tema!


söndag 8 september 2013

Årets tema: Talar vi samma språk?

På årets Pax Baltica belyses NATO ur två länders synvinkel. Solidaritetsförklaringen granskas av en nationell  och en internationell forskare. Här finns hela programmet för dagen! 

Föreläsningarna inleds med en belysning av Sveriges agerande och möjligheter att påverka NATO. Litauen medlem i NATO låter sin NATO-ambassadör redovisa Litauens syn på Sveriges partnerskap och hur förhållandet är mellan en icke medlem och en medlem.

Vad har egentligen det alliansfria Sverige lovat genom solidaritetsförklaringen? En svensk forskare redovisar vad förklaringen betyder för svensk del. Den avslutande föreläsningen speglar hur omvärlden ser på den svenska förklaringen. Är den trovärdig?

Våra föreläsare: 
Veronica Wand-Danielsson, Sveriges NATO-ambassadör sedan 2008. 
Kestutis Jankauskas, Litauens NATO-ambassadör sedan 2011. 
Magnus Christiansson, Lärare och forskare vid Strategiska Avdelningen vid Instituonen för Säkerhet och Strategi på Försvarshögskolan. Magnus var tidigare bl.a Generalsekreterare för Svenska Atlantkommittén. 
Henrik Breitenbauch, Forskare vid ”Centre for Military Studies” vid Köpenhamns universitet. 

Moderator är Stefan Ring, Militärstrateg och generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen.


Välkommen till Karlskrona och Pax Baltica!
Karlskrona i september 2013

Berit Andnor Bylund 
Landshövding i Blekinge Län
Ordförande i Allmänna försvarsföreningen/Blekinge.

2013 års program

16 oktober 

10.00 Pressträff på residenset för föreläsare, inbjudna, och arbetsgruppen Pax Baltica

11.15 Lunch på residenset för särskilt anmälda och inbjudna    

13.00-17.00 
Offentliga föreläsningar i Konserthusteatern 

13.00 Landshövding Berit Andnor Bylund hälsar välkommen

13.05 Moderator Stefan Ring inleder

13.15 Sveriges NATO-ambassadör Veronica Wand-Danielsson

13.55 Litauens NATO-ambassadör Kestutis Jankauskas  

14.35 Kaffe

15.00 Forskare Magnus Christiansson

15.40 Forskare Henrik Breitenbauch

16.20 Frågestund/Diskussion (Litauens Sverigeambassadör deltar)

16.55 Avslutning

17.00 Föreläsningarna slut

17.30 Transport från Kungsbron till Kungsholms fort för seminariedeltagare och särskilt inbjudna.

18.15 Middag på Kungsholms fort

22.00 Transport till Karlskrona, Kungsbron för ej övernattande


 17 oktober 

07.10 Transport från Kungsbron till Kungsholms fort för seminariedeltagare som ej har övernattat 

07.15 Frukost i matsalen för samtliga

08.00 Genomgång och fördelning till seminariegrupper

09.45 Kaffe i matsalen 

11.15 Lunch i matsalen

12.05 Samling för kort rundvandring på Kungsholms fort.

12.45 Redovisning av diskussionerna i seminariegrupperna (kaffe)

13.30 Återtransport till Karlskrona, Kungsbron.

tisdag 25 juni 2013

Pax Baltica 2013, Programmet.

Program för 2013 års Pax Baltica
Program för Pax Baltica 16 och 17 oktober 2013 med fokus på "NATO: talar vi samma språk?"

Föreläsningarna den 16 oktober, i konserthuset, är gratis och öppet för alla.
Till övriga aktiviteter måste man föranmäla sig.  
OBS! Programmet är preliminärt och kommer att uppdateras!

16 oktober 
11.15 Lunch på Residenset för särskilt anmälda och inbjudna.

13.00-17.00 Offentliga föreläsningarna i Konserthusteatern.

13.00 Landshövding Berit Andnor Bylund. Välkomsthälsning.

13.05 Moderatorn inleder.

13.15 Föreläsare 1

13.55 Föreläsare 2

14.35 Kaffe.

15.00 Föreläsare 3

15.40 Föreläsare 4

16.20 Frågestund

16.55 Avslutning

17.00 Föreläsningarna slut.

17.30 Transport till Kungsholmen för seminariedeltagare och särskilt inbjudna. Avfärd från Kungsbron.

18.15 Middag på Kungsholmen.

22.00 Transport till Karlskrona för ej övernattande.

17 oktober. För närvaro på Kungsholms fort krävs föranmaälan.

07.10 Transport till Kungsholmen för seminariedeltagare som ej har övernattat. Avfärd från Kungsbron

07.15 Frukost i matsalen för samtliga.

08.00 Genomgång och fördelning till seminariegrupper.

09.45 Kaffe i matsalen.

11.15 Lunch i matsalen.

12.10 Samling för kort rundvandring på Kungsholms fort.

12.45 Redovisning av diskussionerna i seminariegrupperna (kaffe).

13.30 Återtransport till Karlskrona. Pax Baltica 2013 slut.