onsdag 23 september 2015

Ramavtal mellan Sverige och Polen


Årets Pax Baltica har haft tur med programmet tycker vi. Glädjande nog kommer tre av våra talare från Polen, dels från Warszawa men också från Polens ambassad i Stockholm. Det bestämdes långt innan försvarsminister Peter Hultqvist i mitten av september reste till Warszawa för att underteckna ett samarbetsavtal med Polen och dess försvarsminister Tomasz Siemoniak.

- Polen är i dag en av de mest inflytelserika aktörerna i Europa. Våra länder har ett brett bilateralt samarbete inom många områden och regeringens ambition är att fortsätta att utveckla detta. Ramavtalet är ett välkommet steg i syfte att stärka vårt samarbete på försvarsområdet. Ett närmare försvarssamarbete mellan Sverige och Polen bidrar också till att stärka säkerheten i Östersjöregionen, sa Peter Hultqvist efter undertecknandet.

Läs mer om ramavtalet mellan Sverige och Polen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej! Välkommen att kommentera! Uppge gärna ditt namn!