torsdag 17 oktober 2019

Pax Baltica 2019

Här kan man följa seminariet i Karlskrona via videolänk. Detta är torsdagens aktiviteter.


onsdag 2 oktober 2019

Välkommen till Karlskrona och Pax Baltica 17-18 oktober 2019!

Temat för året är

Energi Europas ödesfråga – Olika val runt Östersjön

Under det temat kommer dessa föreläsare att utveckla sina tankar:

Mikael Odenberg – tidigare försvarsminister och generaldirektör för Svenska Kraftnät
Julia Vainio – representant för Natos Energikontor i Vilnius
Niklas Rossbach – FOI: representant
Margers Krams – Lettlands ambassadör i Sverige
Kristian Gerner – nyss hemkommen från Moskva och föreläsare redan 1989!

Tid: 17-18 oktober 2019
Plats: Konserthuset, Karlskrona, se också programmet nedan

Anmälningsavgiften är 300 kronor. 
Obs! Till enbart föreläsningarna på torsdagen går det bra att komma oanmäld och kostnadsfritt!

Program

Torsdag 17/10:

11.30Lunch på Länsresidenset på inbjudan av landshövding Sten Nordin
13.00Föreläsningarna i Konserthuset inleds (buss från Residenset)
17.00Föreläsningarna slut (Kaffepaus under eftermiddagen)
19.00Middag på centralt belägen restaurang

Fredag 18/10:

9.00Fria diskussioner i grupper kring årets tema på Sjöofficersmässen och Örlogsmannasällskapets bibliotek i samma hus. Föreläsare som samtalsledare.
11.30Lunch på Sjöofficersmässen
13.00Årets Pax Baltica är slut

Vi har i sista stund fått besked att vi tyvärr inte kan vara på Kungsholms Fort eftersom försvaret utnyttjar fortet i sin övningsverksamhet. Vi är naturligtvis glada för att fortet används, men vi måste då hitta andra lösningar. Det har vi gjort, men det innebär tyvärr att ni måste boka ert eget hotellrum, kostnaden står vi dock för. Vi har avtal med hotell Scandic och hotell Aston (där föreläsarna bor) om ni förhandsbokar och uppger ”Pax Baltica” (telefon till Scandic hotell är 0455-372000 och till hotell Aston 0455-19470).

I övrigt står ni naturligtvis fria att boka vilket hotell ni vill (max 1000 kr). Räkningen skickar ni till Olle Schylander, Allmänna Försvarsföreningen, Teatergatan 3, 111 48 Stockholm

Anmälan sker här »

Ev frågor besvaras av Ingalena.fischer@gmail.com, mobil  0721 980022

tisdag 3 september 2019

Nu firar vi 30 år - vem äger vårt ljus och vår värme i framtiden?

Vad gjorde du för 30 år sedan, hösten 1989? Många i Europa firade sin nya frihet, och Pax Baltica grundandes. 2019 har världen förändrats. I vårt hörn av Europa är energifrågan avgörande, både för miljön och för relationen till våra grannar.Vem äger vårt ljus och vår värme i framtiden, och vad får det för betydelse? Pax Baltica bjuder in till föreläsningar i Karlskronas konserthus den 17-18 oktober, klockan 13. Bland årets föreläsare återfinns Mikael Odenberg och Kristian Gerner, samt Lettlands ambassadör Margers Krams. Varmt välkomna!