tisdag 21 september 2010

Hot och möjligheter - anmäl dig nu!

Årets Pax Baltica: Hot och Möjligheter - oroar vi oss för fel saker? Här kan du anmäla dig! Sista anmälningsdag 15 oktober!

Här finns programmet. Här finns info om föreläsarna. Här finns lite historia om Pax Baltica!

måndag 13 september 2010

Årets talare på Pax Baltica

Här inunder kan du läsa lite fakta om årets talare på Pax Baltica. Här finner du helhetsprogrammet för Pax Baltica, 20-21 oktober.


INGMAR KARLSSON
, diplomat och författare. Generalkonsul i Istanbul 2001 – 2008. Ingmar Karlsson är expert på mellanösterns religioner och har publicerat böcker om förhållandet mellan kristendom och islam och om islam i Europa. Sedan 2009 är han verksam vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet och vid Global Political Trends Center vid Istanbul Kültür University.

ALF VANAGS, director vid The Baltic International Center for Economic Policy Studies, BICEPS, en forskningsinstitution nära knuten till Stockholm School of Economics i Riga. Alf Vanags är född i Lettland men fick sin utbildning vid London School of Economics. Han har föreläst vid en lång rad universitet bl.a. i Canada, Australien, Sri Lanka och Kina.

PÄR STRÖM
, civilingenjör, författare och debattör. Verksam som integritetsombudsman vid tankesmedjan Den nya välfärden. Pär Ström har påtalat riskerna med lagringen av elektroniska fotspår varje medborgare lämnar och hur dessa kan missbrukas. 2007 fick Pär Ström Advokatsamfundets journalistpris och 2008 tilldelades han utmärkelsen Årets Kommunikatör. Pär Ström ingår i regeringens IT-råd.

SVEN OVE HANSSON, professor i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vid KTH leder han en institution som bedriver forskning kring risk, forskningsetik, teknik och etik samt logik och beslutsteori. 1982 grundade han föreningen Vetenskap och Folkvett som vill främja folkbildningen om vetenskapens metoder och resultat och kritiskt granska kontroversiella fenomen som astrologi och healing mm.

MATS ENGMAN, brigadgeneral och Chef för Internationella avdelningen i Högkvarteret. Mats Engman har en mångårig internationell erfarenhet allt från deltagande i FN:s fredsbevarande operationer i Mellanöstern, säkerhetspolitiska studier i Geneve och tre år som försvarsattaché i London och Dublin. Därutöver har han mångårig erfarenhet från underrättelsetjänst bla som stf Chef för Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST.

Moderator under konferensen är

ANN-SOFIE DAHL, statsvetare och docent. Har under 1980 och 90-talen varit verksam vid flera amerikanska universitet, Totalförsvarets forskningsanstalt och Försvarshögskolan. 1996 grundade hon Svenska Atlantkommittén där hon var verksam till 2007. Numera är Ann-Sofie Dahl knuten till den danska tankesmedjan Center for Politiske Studier, CEPOS. och kolumnist i Berlingske Tidende. Ann-Sofie Dahl har författat en rad böcker i säkerhetspolitiska ämnen.

torsdag 9 september 2010

Program för Pax Baltica 20 - 21 oktober 2010

Vi följer upp förra 2009 års tema Blev det som vi trodde? om Berlinmurens fall, med arbetstemat Hot och Möjligheter - oroar vi oss för fel saker?

Vi hoppas vid konferensen den 20-21 oktober kunna identifiera ett antal hot och risker i Östersjöområdet och analysera vilka samhällskonsekvenser dessa kan ha. Seminarierna kommer att behandla bland annat etnicitet och religion, energipolitik och integritet och kontroll.

Dag ett är det öppna föreläsningar på Konserthuset i Karlskrona. Till dag två på Kungsholms fort krävs föranmälan.

Läs hela programmet nedan. Här kan du anmäla dig! Här finns mer information om föreläsarna.


ONSDAGEN DEN 20 OKTOBER


1000-1100
PRESSKONFERENS på Residenset för speciellt inbjudna

1115-1230
LUNCH på Residenset (Endast för deltagarna i seminariedagen den 21 oktober och speciellt inbjudna)

1300-1730
OFFENTLIGA FÖRELÄSNINGAR I KONSERTHUSET

1300

Landshövding GUNVOR ENGSTRÖM: Välkomsthälsning

1305
Moderatorn ANN-SOFIE DAHL inleder.

1315
Tidigare generalkonsuln i Istanbul INGMAR KARLSSON: Europa eller Eurabien – är islam och invandringen från den muslimska världen ett hot mot den europeiska identiteten?


1355
Chefen för internationella avdelningen i Försvarsmakten general MATS ENGMAN : Försvarets nya roll i Östersjöområdet


1435
KAFFE1500

Director ALF VANAGS Riga handelshögskola/ The Baltic International Centre for Economic Policy Studies (BICEPS: Wealth, environment and security: how it looks from the Baltic states. Föreläsningen hålls på engelska

1540
Författaren PÄR STRÖM: Integritet, kontroll och säkerhet

1620
PAUS


1625

Frågestund, diskussioner. I panelen ingår förutom föreläsarna även Chief Officer Liudas Kolesinskas från Litauens energidepartement


1725
Aff:s ordförande MARIA NYBERG STÅHL: Avslutningsanförande

1810
Avfärd till Kungsholms fort från Örlogshamnen för deltagare som ska vara med under fredagens seminarier.

1900
Middag på Kungsholms fort

2200
Återtransport till Karlskrona (för ”ej övernattande”).TORSDAGEN DEN 21 OKTOBER

SEMINARIER PÅ KUNGSHOLMS FORT - för i förhand anmälda. Här kan du anmäla dig!

0710

Transport till Kungsholms fort från Örlogshamnen

0725

Frukost i matsalen Kungsholms fort.

0805 - 0850

Föreläsning i filmsalen Kungsholms fort
Professor SVEN OVE HANSSON: Hot och risk – oroar vi oss för fel saker?

0900

Seminarierna börjar i 4 grupper

Grupp 1
Tema: Religion och etnicitet
Seminarieledare Ingmar Karlsson och Aje Carlbom

Grupp 2
Tema: Wealth, environment and security
Seminarieledare Alf Vanags, Lars Emmelin och Liudas Kolesinskas. Seminariet hålls på engelska.

Grupp 3
Tema: Integritet, kontroll och säkerhet
Seminarieledare Pär Ström och Sven Ove Hansson

Grupp 4
Tema:Försvarets framtida roll
Seminarieledare Patrik Selling från UCCLE

0930-0945
KAFFE


Seminarierna fortsätter

1130
LUNCH


1230

Kort om Kungsholmen

1300
Avrapportering från seminarierna och utvärdering.

1400
KAFFE


1430
Återfärd till Karlskrona