tisdag 2 februari 2010

Nu planeras Pax Baltica 2010!

Uppmuntrade av den lyckade Pax Baltica-konferensen i oktober förra året planerar vi i arbetsgruppen nu för årets konferens.

Vi följer upp förra årets tema Blev det som vi trodde? med arbetstemat Hot, risk och säkerhet.

Vi hoppas vid konferensen den 20-21 oktober kunna identifiera ett antal hot och risker i Östersjöområdet och analysera vilka samhällskonsekvenser dessa kan ha.

Inför Pax Baltica 2010 arrangerar vi traditionellt även ett internt arbetsseminarium med ett antal experter, det så kallade bryggmötet, 15-16 april. Där ska arbetsgruppen fördjupa och vidga sina frågeställningar kring höstens tema.

Här finns allmänna frågor om Pax Baltica.

Här finns lite historik om Pax Baltica