onsdag 14 september 2016

Auktoritära tendenser i världen: Ser vi en höst för väst?

 Ser vi början på ett fall för Västvärldens syn på demokratiska rättigheter, jämlikhet och individens fri-och rättigheter? Vågen av populistiska partier som sveper över Europa och USA är tydliga tecken på det, menar debattörer och forskare.
 
Maria Leissner, före detta partiledare för Folkpartiet, numera generalsekreterare för Community of Democracies, skrev följande i Svenska Dagbladet i april: ”Den demokratiska festen är över.”

”Tron på europeiskt samarbete och fredsbyggande genom ekonomisk integration ersätts av aggressiv nationalism i land efter land. (...)  Den kastar långa historiska skuggor. Den ökar korruptionen och är skadlig för ekonomin. Den skapar våld och konflikter. Den trasar sönder det europeiska samarbetet. Den ligger i våra fienders intresse.”

Anne Appelbaums artikel i Washington Post i början på mars behandlade också just detta ämne."Is this the end of the West as we know it?" frågar hon sig - en artikel ackompanjerad av en exalterad Donald Trump.

Följande så kallade "understreckare" i Svenska Dagbladet, skriven av Hans Ingvar Roth  är också väl värd att läsa. Roth är professor i mänskliga rättig­heter vid institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet och skriver om en "auktoritär våg som sätter demokratin ur spel". Han skriver:

”Orbán har inte varit ensam om att utmana liberala normer på senare tid. I Polen har Jarosław Kaczyń­skis socialkonservativa parti Lag och rättvisa sedan det vann det polska riksdagsvalet i höstas försökt få större kontroll över rättsväsendet och gått till angrepp mot press- och yttrandefriheten.”

Årets Pax Baltica, 20-21 oktober 2016 ägnar sig därför  åt den populistiska våg som sveper genom Europa och övriga delar av västvärlden.

Vi frågar oss om det vi ser är en Höst för Väst. Vi har sett 25 år av frihet i Europa - men hur länge får vi behålla den?


Föreläsare i Karlskronas konserthus den 20 oktober (med början klockan 13) är:

Johanne Hildebrandt, Kolumnist, författare 
Agrita Martinsone, Lettlands honorärkonsul 
Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola 
Magnus Jerneck, Lunds universitet 
Mats Hellström, tidigare statsråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej! Välkommen att kommentera! Uppge gärna ditt namn!