torsdag 9 september 2010

Program för Pax Baltica 20 - 21 oktober 2010

Vi följer upp förra 2009 års tema Blev det som vi trodde? om Berlinmurens fall, med arbetstemat Hot och Möjligheter - oroar vi oss för fel saker?

Vi hoppas vid konferensen den 20-21 oktober kunna identifiera ett antal hot och risker i Östersjöområdet och analysera vilka samhällskonsekvenser dessa kan ha. Seminarierna kommer att behandla bland annat etnicitet och religion, energipolitik och integritet och kontroll.

Dag ett är det öppna föreläsningar på Konserthuset i Karlskrona. Till dag två på Kungsholms fort krävs föranmälan.

Läs hela programmet nedan. Här kan du anmäla dig! Här finns mer information om föreläsarna.


ONSDAGEN DEN 20 OKTOBER


1000-1100
PRESSKONFERENS på Residenset för speciellt inbjudna

1115-1230
LUNCH på Residenset (Endast för deltagarna i seminariedagen den 21 oktober och speciellt inbjudna)

1300-1730
OFFENTLIGA FÖRELÄSNINGAR I KONSERTHUSET

1300

Landshövding GUNVOR ENGSTRÖM: Välkomsthälsning

1305
Moderatorn ANN-SOFIE DAHL inleder.

1315
Tidigare generalkonsuln i Istanbul INGMAR KARLSSON: Europa eller Eurabien – är islam och invandringen från den muslimska världen ett hot mot den europeiska identiteten?


1355
Chefen för internationella avdelningen i Försvarsmakten general MATS ENGMAN : Försvarets nya roll i Östersjöområdet


1435
KAFFE1500

Director ALF VANAGS Riga handelshögskola/ The Baltic International Centre for Economic Policy Studies (BICEPS: Wealth, environment and security: how it looks from the Baltic states. Föreläsningen hålls på engelska

1540
Författaren PÄR STRÖM: Integritet, kontroll och säkerhet

1620
PAUS


1625

Frågestund, diskussioner. I panelen ingår förutom föreläsarna även Chief Officer Liudas Kolesinskas från Litauens energidepartement


1725
Aff:s ordförande MARIA NYBERG STÅHL: Avslutningsanförande

1810
Avfärd till Kungsholms fort från Örlogshamnen för deltagare som ska vara med under fredagens seminarier.

1900
Middag på Kungsholms fort

2200
Återtransport till Karlskrona (för ”ej övernattande”).TORSDAGEN DEN 21 OKTOBER

SEMINARIER PÅ KUNGSHOLMS FORT - för i förhand anmälda. Här kan du anmäla dig!

0710

Transport till Kungsholms fort från Örlogshamnen

0725

Frukost i matsalen Kungsholms fort.

0805 - 0850

Föreläsning i filmsalen Kungsholms fort
Professor SVEN OVE HANSSON: Hot och risk – oroar vi oss för fel saker?

0900

Seminarierna börjar i 4 grupper

Grupp 1
Tema: Religion och etnicitet
Seminarieledare Ingmar Karlsson och Aje Carlbom

Grupp 2
Tema: Wealth, environment and security
Seminarieledare Alf Vanags, Lars Emmelin och Liudas Kolesinskas. Seminariet hålls på engelska.

Grupp 3
Tema: Integritet, kontroll och säkerhet
Seminarieledare Pär Ström och Sven Ove Hansson

Grupp 4
Tema:Försvarets framtida roll
Seminarieledare Patrik Selling från UCCLE

0930-0945
KAFFE


Seminarierna fortsätter

1130
LUNCH


1230

Kort om Kungsholmen

1300
Avrapportering från seminarierna och utvärdering.

1400
KAFFE


1430
Återfärd till Karlskrona

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej! Välkommen att kommentera! Uppge gärna ditt namn!