måndag 13 september 2010

Årets talare på Pax Baltica

Här inunder kan du läsa lite fakta om årets talare på Pax Baltica. Här finner du helhetsprogrammet för Pax Baltica, 20-21 oktober.


INGMAR KARLSSON
, diplomat och författare. Generalkonsul i Istanbul 2001 – 2008. Ingmar Karlsson är expert på mellanösterns religioner och har publicerat böcker om förhållandet mellan kristendom och islam och om islam i Europa. Sedan 2009 är han verksam vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet och vid Global Political Trends Center vid Istanbul Kültür University.

ALF VANAGS, director vid The Baltic International Center for Economic Policy Studies, BICEPS, en forskningsinstitution nära knuten till Stockholm School of Economics i Riga. Alf Vanags är född i Lettland men fick sin utbildning vid London School of Economics. Han har föreläst vid en lång rad universitet bl.a. i Canada, Australien, Sri Lanka och Kina.

PÄR STRÖM
, civilingenjör, författare och debattör. Verksam som integritetsombudsman vid tankesmedjan Den nya välfärden. Pär Ström har påtalat riskerna med lagringen av elektroniska fotspår varje medborgare lämnar och hur dessa kan missbrukas. 2007 fick Pär Ström Advokatsamfundets journalistpris och 2008 tilldelades han utmärkelsen Årets Kommunikatör. Pär Ström ingår i regeringens IT-råd.

SVEN OVE HANSSON, professor i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vid KTH leder han en institution som bedriver forskning kring risk, forskningsetik, teknik och etik samt logik och beslutsteori. 1982 grundade han föreningen Vetenskap och Folkvett som vill främja folkbildningen om vetenskapens metoder och resultat och kritiskt granska kontroversiella fenomen som astrologi och healing mm.

MATS ENGMAN, brigadgeneral och Chef för Internationella avdelningen i Högkvarteret. Mats Engman har en mångårig internationell erfarenhet allt från deltagande i FN:s fredsbevarande operationer i Mellanöstern, säkerhetspolitiska studier i Geneve och tre år som försvarsattaché i London och Dublin. Därutöver har han mångårig erfarenhet från underrättelsetjänst bla som stf Chef för Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST.

Moderator under konferensen är

ANN-SOFIE DAHL, statsvetare och docent. Har under 1980 och 90-talen varit verksam vid flera amerikanska universitet, Totalförsvarets forskningsanstalt och Försvarshögskolan. 1996 grundade hon Svenska Atlantkommittén där hon var verksam till 2007. Numera är Ann-Sofie Dahl knuten till den danska tankesmedjan Center for Politiske Studier, CEPOS. och kolumnist i Berlingske Tidende. Ann-Sofie Dahl har författat en rad böcker i säkerhetspolitiska ämnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej! Välkommen att kommentera! Uppge gärna ditt namn!