fredag 6 mars 2009

Byggmöte 5-7 april

Aff
Projektgrupp 2009 03 04


Diskuterades Bryggmötet och resan till Polen. Avfärd från Karlskrona söndagen den 5 april kl 20.30 Åter Karlskrona tisdagen den 7 april kl. 07.30.

Deltagare:
Inga-Lena Fischer, Sylvia Asklöf, Tom Ohlsson, Birger Werner, Ulf Kjellgren, representant från Litorina Folkhögskola, Tore Almlöf /ev.)

Av externa deltagare är Kristian Gerner vidtalad. Ytterligare någon extern deltagare kan bli aktuell. Erik Hjertén stämmer av med Agrita om lämpligperson.

Flera olika alternativ finns för sammanträdeslokal. Tore kollar med Gdynia kommun om man där kan tillhandahålla lämplig lokal. Stena Line har också möjlighet att arrangera konferensen.

Vid nästa sammanträde, den 2 april, görs dagordningen för konferensen.

Diskuterades föredraghållare för höstens Pax Baltica. Lars Fredén har dessvärre tackat nej. Kontaktas för att fråga om han kan rekommendera någon annan. Andra namn som nämndes var Lettlands tidigare utrikesminister samt Jesper Roine från Östekonomiska inst. vid Handelshögskolan.


Närvarande
Erik Hjertén
Tore Almlöf
Birger Werner
Ulf Kjellgren
Tom Ohlsson

Nästa möte torsdagen den 2 april kl. 09.00 på Länsstyrelsen.


Tom Ohlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej! Välkommen att kommentera! Uppge gärna ditt namn!