söndag 1 februari 2009

Mötet 27 januari, anteckningar

AFF
Projektgrupp
Sammanträde 2009 01 27¨

Närvarande

Tore Almlöf
Ulf Kjellgren
Sylvia Asklöf Fortell
Andrei Matveyeu
Inga Lena Fischer
Erik Hjertén
Tom Ohlson

Diskuterades än en gång rubriken och innehållet i PB 09. Ense om att begränsa antalet teman. En analys av utvecklingen av den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet har stor aktualitet. Men även detta tema måste snävas in och preciseras.


Bryggmöte våren 2009

Målsättningen med Bryggmötet är att fastställa en rubrik på PB 09 samt detaljplanera föredrag under dag 1 samt diskussionen dag 2.
En konferens på Polenfärjan ansågs lämplig. Till resan inbjuds arbetsgruppen, Kjell Albin Abrahamsson, Kristian Gerner samt en lämplig företrädare från FOI och/eller UI.

Olika datum diskuterades med slutgiltiga förslag den 29 – 31 mars alternativt 5 – 7 april. Sylvia kontaktar Kjell Albin om datum.

Diskuterades tänkbara föreläsare till PB 09. Allan Widman (fp) ( Inga Lena har kontaktat och fått positivt gensvar). Urban Ahlin (s) ( Inga Lena har kontaktat och positivt gensvar )
Wilhelm Konnander, FOI (...)

Lars Peter Fredén, UD, som skrivit om perioden 89 – 91 i Baltikum. Cecilia Malmström, EU-minister. (ILF kontaktar )
Någon representant från de baltiska staterna
Ingvar Carlsson, f.d. statsminister ( vi ber att Ingegerd Wärnersson skriver)

Tore rapporterade från kommunens arbete med Östersjöveckan. Eva Dahlberg projektledare och ett antal aktiviteter har diskuterats;

BTH-föreläsningar och seminarier, Ungdomsfestival, Marinmuseum och gymnasieskolan planerar en aktivitet ” Östersjön och framtidens Europa, Idrottsutbyte, Vänortsutbyte, Resemässa, Musik och Konst.

Nästa sammanträde torsdagen den 5 februari kl. 09 00 å Länsstyrelsen

Tom Ohlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej! Välkommen att kommentera! Uppge gärna ditt namn!