fredag 6 februari 2009

Sammanträde 5 februari, preliminärt program

AFF
Projektgrupp
Sammanträde 2009 01 05

Närvarande
Birger Werner
Ulf Kjellgren
Anrdei Matveyeu
Tom Ohlsson
Sylvia Asklöf Fortell
Eva Dahlberg

Eva Dahlberg, projektledare för kommunens Östersjövecka, hälsades välkommen till projektgruppen. Eva presenterade ett förstautkast till veckans innehåll.

Utkastet diskuterades. Förslaget framfördes att få in en starkare kulturbetoning; kanske bjuda in författare, kanske en del av stadsbibliotekets 50 årsjubileum; tala
med Bengt Saltö, som arbetat med kollegorna i Baltikum.

Dessutom efterlystes Marinbasen och Kustbevakningen i programmet. Kort diskussion om marknadsföring och information på nätet. En samordning av de olika arrangörernas hemsidor är viktig.

Inbjudan till Pax Baltica görs av varje arrangör utifrån sina sändlistor. (En
samordning blir nödvändig för att undvika dubbelutskick!!)
I bästa fall kan en första information om höstens konferens kan gå ut i mars.

Diskuterades dispositionen av 15 – 16 oktober för Pax Baltica:

Torsdagen den 15 oktober, preliminära tider
10.30 Presskonferens
12.0 Lunch
13.00 –
17.00 4 föreläsningar a 30-40 minuter
19.00 Kvällsaktiviteter

Fredagen den 16 oktober

06.50- Avfärd till Kungsholmen
Seminarier på Kungsholmen i 6 grupper
16.0 Återfärd till Karlskrona

(...)

Tom kontaktar Lars Peter Fredén med förfrågan om föredrag på Pax Baltica.

Boddy Peterson, (som dök upp för att äta lunch) informerade om att Lars Göran
Karlsson och Börje Ljunggren kommer till Chapmanskolan den 24 mars och
talar om ”Kommunismens brott under 1900-talet” samt om ”Kinas moderna historia”
Föredragen början kl. 08.30.

Nästa möte den 19 februari kl. 09.00 på Länsstyrelsen

Tom Ohlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej! Välkommen att kommentera! Uppge gärna ditt namn!