torsdag 4 december 2008

Utdrag ur mötesanteckningar 2008 12 01

AFF
Projektgrupp
Sammanträde 2008 12 01

Närvarande: Inga-Lena Fischer, Tom Ohlsson, Birger Werner, Agrita Martinsone, Sylvia Asklöf Fortell

Diskuterades olika aspekter på innehåller i Pax Baltica 2009. Det fanns en samstämmighet kring att inte låta ämnena spreta utan att föreläsningarna koncentreras på någon eller ett fåtal frågor. Årets PB, som tog upp en enda fråga, gav goda erfarenheter.

Vi var också ense om att inriktningen på föredragen mycket väl kan gälla ”mjuka” frågor; vilka förhoppningar och politiska ambitioner fanns i Östersjöområdet för 20 år sedan och i vilken mån har dessa uppfyllts?, vilka mentaliteter fanns för 20 år sedan och vilka finns nu? Har det svenska intresset svalnat? Uppfattar de baltiska staterna sig som nordiska stater eller har man där andra kontaktytor? Vilken effekt har EU-inträdet haft?

(...)

Litorina Folkhögskola är intresserad av att delta i planeringen med personal från sin ”Östersjöprofil” Agritas kontaktnät och kunskaper om Baltikum kommer också att vara värdefullt framöver. Litorinas hemsida kan användas. Andrej och Erik Hjertén från Litorina folhögskola kallas till vårt nästa sammanträde.

Nästa sammanträde måndagen den 8 december kl. 10.00 på Länsstyrelsen.

Tom Ohlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej! Välkommen att kommentera! Uppge gärna ditt namn!