tisdag 2 december 2008

Pax Baltica 2008

Med Rysslands återkomst på den världspolitiska arenan har utvecklingen kring vårt gemensamma innanhav blivit viktigare än på mycket länge. Inte minst gäller det den gasledning som i detta nu planeras att dras från Ryssland till Tyskland i ett samarbete länderna emellan.

Den svenska debatten om gasledningen förs och har förts nästan enbart utifrån miljöperspektiv. I andra berörda länder förs en bredare debatt med olika historiska, ekonomiska, miljö- och säkerhetspolitiska aspekter.

Därför valde vi att lägga tonvikten vid gasledningen vid 2008 års seminarium.

Nordstream medverkade, liksom riksdagsledamöterna Carl B Hamilton (fp) och Kerstin Lundgren (c). Greenpeace deltog också. Moderator var Kjell Albin Abrahamsson.

Seminariet blev välbesökt, med 150 deltagare.

Program för Pax Baltica, 16 oktober 2008, Chapmanskolans aula:

13.00 välkomstanförande av Ingegerd Wärnersson, ordförande Allmänna Försvarsföreningen
13.15 Dan Svanell, Nordstream: "Gasledningen genom Östersjön"
13.45 Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp): "Gasledningen - både säkerhetspolitik och miljö"
14.15 paus
14.45 Staffan Danielsson Greenpeace: "Gasledningen, fisket och havsmiljön i Östersjön"
15.15 Kerstin Lundgren, riksdagsledamot (c): "Gasledningen ur ett EU-perspektiv"
15.45 Paneldebatt och frågestund
17.00 Seminariet avslutas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej! Välkommen att kommentera! Uppge gärna ditt namn!