onsdag 10 december 2008

Mötet 8 december!

AFF
Projektgrupp
Sammanträde 2008 12 08

Närvarande:
Birger Werner, Erik Hjertén, Tom Ohlsson, Inga-Lena Fischer, Sylvia Asklöf, Fortell Lars Emmelin, Andrei Matveyeu

Delar av projektgruppen avtackade Ingegerd Wärnersson förra måndagen.
Mycket uppskattat och Ingegerd framför sitt tack till alla i projektgruppen.

Flertalet tackbrev till föreläsarna på PB 08 har gått ut. (...)

Vårt sammanträde med Agrita Martinsone på Litorna resulterade i att gruppen
utökats med två nya medlemmar; Andrei Matveyeu och Erik Hjertén. Båda
arbetar inom Litorinas östersjöprofil. Andrei och Erik hälsas välkomna till gruppen.

Eftersom Tore Almlöf inte var närvarande blev det ingen rapport om dagsläget
i planeringen av Östersjöveckan.

Fortsatte diskussionen om innehåller i PB 09;
Lars refererade till en artikel i New Statesman där man hävdade att ” The Impire returns”, att Rysslands uppvisar en ökande nationalism. Situationen i Ryssland är förstås avgörande för situationen i östersjöområdet. En betraktelse över detta ämne kunde ha sin plats på PB, särskilt utifrån de säkerhetspolitiska implikationerna.

En annan fråga är vad som hänt med den entusiastisk ”östersjöanda” som fanns i slutet av 1980-talet. Finns den kvar? Ser den olika ut i de baltiska länderna? Lever entusiasmen för östersjöområdet hos dagens svenska politiker?.

Ovanstående, den ökande ryska nationalismen och den allmänna attityden, ”mentaliteten” till östersjöområdet och östersjösamarbetet, bestämdes bli två ämnesområden som vi preliminärt fokuserar på. Det är viktigt att frågorna blir belysta från olika håll

Det är viktigt att unga människor får en röst på PB 09. Inom organisationen Youth Baltic Board finns två blekingska ungdomar: Emilia Lilja och Viktor Löfgren. Vi bör kontakta dessa.

Fortsatt kontaktarbete;

Lars talar med Alec Scherp om tänkbara föreläsare om miljö- och energifrågorna i ett säkerhetspolitiska perspektiv. Andra namn som nämndes var Håkan Syrén,
Trevor Gunn och Håkan Juholt UI kontaktas om tänkbara föreläsare om den ryska utvecklingen. Tom kontaktar Peter Althini om hans kontakter i ryska media.


Bryggmötet 2009.

Vi undersöker möjligheten att träffa Kjell Albin Abrahamsson i Gdansk vecka 13 eller 14 för en fortsatt diskussion. Projektgruppen, möjligen förstärkt men ytterligare
några personer reser. AFF bestrider resekostnaderna.

Birger vill att vi går igenom det preliminära körschemat och föreslår kompletteringar.

Tom och Birger ser till att sändlistorna dateras upp och kompletteras.

Dagens möte var det sista före jul. Alla önskade varandra goda helger.

Nästa möte tisdagen den 27 januari kl. 10.00 på Länsstyrelsen


Tom Ohlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej! Välkommen att kommentera! Uppge gärna ditt namn!